Med mer enn 1100 produserte konserter siden starten i 1993, kan man si at konsertselskapet MusicaNord fortjener tittelen musikk-entrepenøren i Bergen.
With more than 1100 concerts organized since 1993, MusicaNord has earned a reputation as the Concert Maker of Bergen.